Loading...

Polityka Prywatności
oraz warunki użytkowania serwisu oprogramowaniedlaprodukcji.pl

Media: Forbes logo
Partnerzy IT: Microsoft logo Comarch logo

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających ze strony internetowej oprogramowaniedlaprodukcji.pl (dalej Witryna).

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, jest: PROFISOFT Centrum Oprogramowania z siedzibą w Poznaniu, ul. Floksowa 44, NIP: 7810010560, REGON: 632222814 (dalej Administrator, Profisoft, my) Przetwarzanie informacji

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL) Stosujemy też wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami.

Dane osobowe

Sposób wykorzystania

Witryna zbiera wyłącznie dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika

Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email, telefon, nazwa firmy) przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika adekwatnie do podjętego działania:

  • w celu przetworzenia zapytania złożonego za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie lub/i komunikacji telefonicznej/mailowej z pracownikiem Profisoft
  • w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem formularzy dostępnych w Witrynie
  • w celu zapisu na newsletter
  • w celu dystrybucji żądanych materiałów informacyjnych

Prawa Użytkownika

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła, lub której dotyczą. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i nakazu zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dyspozycję taką Użytkownik może przekazać kontaktując się z nami przez formularz kontaktowy, telefonicznie lub mailowo na adres biuro@profisoft.pl.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego powyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

Dodatkowe informacje o wykorzystaniu danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Profisoft nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Profisoft nie udostępnia danych osobowych zebranych w witrynie podmiotom trzecim, poza uzasadnionymi przypadkami:

  • gdy następuje konieczność zakupu oprogramowania wspierającego Comarch, co wymaga dodatkowego uzgodnienia z Użytkownikiem w trakcie procesu zakupowego.
  • gdy są niezbędne do prowadzenia działań związanych z ochroną bezpieczeństwa i przeciwdziałaniem oszustwom. Następuje to wyłącznie na żądanie upoważnionych organów zgodnie z obowiązującym prawem.

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej.

Cookies

Witryna korzysta z „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Wykorzystanie cookies

Cookies nie przechowują danych personalnych.

Profisoft wykorzystuje cookies do działań analitycznych i marketingowych takich jak:

  • analiza statystyczna ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Profisoft nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ .
  • techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Profisoft do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  • badanie zachowania użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  • automatyzacja działania Witryny w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Profisoft.

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania cookies sprawdzić ustawienia prywatności używanej przeglądarki, a w razie wątpliwości sprawdzić stronę pomocy, na przykład: Pomoc Google Chrome i postępować zgodnie z instrukcjami.

Zasady korzystania z Witryny

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie oraz w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników

Korzystając Witryny Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej, w tym przepisów wynikających z prawa autorskiego.

Witryna oprogramowaniedlaprodukcji.pl zawiera treści, które stanowią utwory chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z treści, a w szczególności tekst, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia zespołu Profisoft oraz programy prezentowane w Witrynie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żaden sposób i w żadnej formie przez Użytkownika, poza dozwolonym prawem cytatu, bez uzyskania wcześniejszej zgody Profisoft wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności Witryny, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Witrynie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych w tym nie prowadzonych przez Profisoft. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Profisoft. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na podstronie KONTAKT.

Data wejścia w życie: 01.02.2024r.

Góra