Loading...

Kiosk Warsztatowy, czyli Mes 2.0 dla produkcji

Kiosk Warsztatowy to oprogramowanie przeznaczone do obsługi bezpośrednio przez pracowników działających w środowisku hali produkcyjnej. Jest rozszerzeniem systemu Produkcja.Net wprowadzającym do niego funkcjonalności znane z MES i RCP.

MES Produkcja.NET Kiosk Warsztatowy, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Widok głównego ekranu kart pracy)
MES Produkcja.NET Kiosk Warsztatowy, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Widok szybkich filtrów wyszukiwania)
Media: Forbes logo
Partnerzy IT: Microsoft logo Comarch logo

Nasz MES 2.0, to więcej niż zwykły rejestrator
czasu pracy i monitor maszyn produkcyjnych

System MES 2.0 dla Produkcji czyli Kiosk Warsztatowy Produkcja.NET, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Widok szybkich filtrów wyszukiwania)" 						  title="System MES 2.0 dla Produkcji czyli Kiosk Warsztatowy Produkcja.NET, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Widok podglądu karty)
Podstawowym zadaniem Kiosku Warsztatowego (MES 2.0 - Manufacturing Execution System) jest dostarczanie pracownikowi informacji o zadaniach przeznaczonych do wykonania oraz rejestracja pracy (czasu, przebiegu, zużytych surowców, awarii...) lub stanu maszyn.

Nie są to jednak jego jedyne możliwości. Nasz Kiosk potrafi obsługiwać jednocześnie wielu pracowników wykonujących odrębne zadania, a także grupę pracowników (brygadę) pracujących wspólnie nad jednym lub kilkoma zadaniami.

Elementy MES w systemie Produkcja.NET, to także wsparcie maszyn sterowanych numerycznie poprzez dostarczanie danych np. z Asystenta Nestingu.

Do komunikacji z użytkownikiem aplikacja wykorzystuje wyświetlacz wyposażony w panel dotykowy oraz opcjonalnie skaner kodów kresowych bądź czytnik kart zbliżeniowych.

Zalety Kiosku Warsztatowego Produkcja.NET

Intuicyjny

Dotykowy (rezystancyjny lub pojemnościowy), responsywny, prosty i zrozumiały interfejs aplikacji dostosowany do ekranów różnej rozdzielczości

Stabilny

Posiada zabezpieczenie na wypadek awarii np. utraty zasilania, pozwala na automatyczne przywrócenie wykonanych zadań po ponownym uruchomieniu kiosku

Wielozadaniowy

Może obsługiwać wielu pracowników na jednym stanowisku w ramach jednej licencji. Daje możliwość skończenia pracy na innym kiosku niż ten, na którym się ją rozpoczęło

Funkcjonalny

Rejestruje pracę, przerwy, awarie, braki, współpracuje z aplikacjami zewnętrznymi. Działa także w trybie brygady zadaniowej

Elastyczny

Dostosowuje się do istniejącej infrastruktury firmy. Uruchamia się na dowolnym systemie operacyjnym

IOT, CAD/CAM (Nesting)

Może połączyć się bezpośrednio z maszyną produkcyjną, raportować postępy lub dostarczać program sterowania

System dystrybucji zadań stworzony dla pracowników

 • Responsywny interfejs, przystosowanie do obsługi na urządzeniach z ekranem dotykowym rezystancyjnym lub pojemnościowym
 • Łatwe pauzowanie i uruchamianie rozpoczętych zleceń
 • Proste zgłaszanie awarii i braków
 • Obsługa zadań przewidzianych do realizacji przez więcej niż jednego pracownika
 • Funkcja brygady zadaniowej
 • Przenoszenia pracy pomiędzy stanowiskami Kiosku fizycznie rozmieszczonymi w różnych miejscach na hali produkcyjne
 • IOT oraz współpraca bezpośrednio z interfejsem maszyny (MES) lub dostarczanie niezbędnych informacji do maszyny
 • Emitowanie stanów na żywo do systemu Produkcja.NET oraz ERP
 • Możliwość konfiguracji każdego kiosku osobno w różnych trybach uruchomieniowych
System MES 2.0 dla Produkcji czyli Kiosk Warsztatowy Produkcja.NET, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Widok szybkich filtrów wyszukiwania)" 						  title="System MES 2.0 dla Produkcji czyli Kiosk Warsztatowy Produkcja.NET, system dystrybucji informacji o pracy Współpracujący z IOT (Panel logowania dla wielu pracowników)

Wielozadaniowy Kiosk Warsztatowy pozwala na jednoczesne korzystanie z systemu przez wielu pracowników

brygada zadaniowa
20+

Działania oraz ewidencja czasu pracy poszczególnych pracowników i maszyn uwzględnionych w ramach ścieżki produkcji monitorowane są w systemie z pomocą fizycznych przewodników warsztatowych, kart pracy lub za pomocą wirtualnych kart pracy.

Na jednym stanowisku może jednocześnie pracować wielu użytkowników indywidualnie lub w ramach grupy zadaniowej (brygady).

Produkcja.NET pozwala na raportowanie pracy na innym stanowisku Kiosku Warsztatowego niż ten, na którym pierwotnie została ona rozpoczęta.

Jak wygląda praca z Kioskiem Warsztatowym

1
Logowanie

Pracownik otwiera nowe okno, a następnie logując poprzez zeskanowanie indywidualnego kodu kreskowego, potwierdza swoją tożsamość. W otwartym oknie widzi listę zadań, które przeznaczone są do realizacji (karty pracy). Pracownik ma możliwość podglądu szczegółowych danych każdej karty pracy, np. informacji o przewidzianym w technologii czasie potrzebnym do wykonania zadania, ilości sztuk, które ma wykonać, bądź też listy niezbędnych materiałów i narzędzi.

2
Wybór kart pracy

Spośród przydzielonych lub dostępnych kart pracy, pracownik wybiera te, których realizacji chce się podjąć, może przy tym wstępnie określić ilość sztuk przedmiotu, który będzie wykonywać. Dla ułatwienia wyszukiwania karty pracy, na liście dostępnych kart przygotowanych zostało kilka filtrów pozwalających wybrać karty np. na podstawie zlecenia produkcyjnego z którego pochodzą.

3
Realizacja zlecenia

Po wyborze kart, pracownik deklaruje chęć rozpoczęcia wykonania wybranych zadań. W tym celu korzysta z przycisku Startu pracy, a także, ponownie, potwierdza swoją tożsamość. Od tego momentu zegar zliczający czas wykonania zadania zostaje uruchomiony, a pracownik może zająć się fizyczną realizacją wybranych kart pracy.

W razie, gdyby zaistniała konieczność wyboru kolejnego zadania do realizacji, można dodać je do już uruchomionych zadań, bez konieczności wcześniejszego zakończenia już wykonywanych. Pracownik ma też możliwość spauzowania wykonania pracy, co powoduje zatrzymanie zegara zliczającego czas wykonania kart, a także późniejszego jej wznowienia.

Wykonanie wszystkich wybranych zadań pracownik sygnalizuje wyborem przycisku Stopu pracy w interfejsie Kiosku. Informacje o wykonanych przez pracownika zadaniach zostają wówczas zapisane w systemie Produkcja.NET, łącznie z czasem, który został poświęcony na ich realizacje. Pracownik może wówczas podjąć nowe zadania do realizacji.

4
Tryb pozycji zleceń

Poza trybem pracy w oparciu o karty pracy, możliwe jest też uruchomienie Kiosków działających w trybie pozycji zleceń. Tryb ten funkcjonuje podobnie do trybu kart pracy, jednak zbieranie informacji o wykonywanych zadaniach nie jest w nim tak szczegółowe jak w trybie kart pracy.

O tym w jakim trybie Kiosk ma funkcjonować decyduje specyfika przedsiębiorstwa oraz poziom szczegółowości, z jakim zdefiniowana została technologia produkcji. W trybie pozycji zleceń pracownik również wybiera zadanie do wykonania z listy dostępnych zadań, jednakże może on wybrać jednorazowo wyłącznie jedno zadanie, a także nie podaje ilości sztuk przedmiotu, który ma zostać w wyniku tego wyprodukowany.

Optymalnie w hali produkcyjnej powinno być zainstalowane tyle stanowisk z uruchomionym Kioskiem aby pracownicy mieli do nich wygodny dostęp – tj. stanowisko było zlokalizowane możliwie blisko miejsca pracy pracownika, a także stanowisk było tyle aby nie tworzyły się przy nich kolejki pracowników.

linia produkcyjna

Cyfrowe wsparcie produkcji, czyli dane pozyskiwane z MES w czasie rzeczywistym, w Twoim ERP

Kiosk Warsztatowy pozwala na odejście od papierowej dokumentacji warsztatowej - rozliczanie czasu pracy i przekazywanie informacji o zadaniach do wykonania odbywa się elektronicznie

Umożliwia także obsługę dokumentacji zdjęciowej (rysunki techniczne, grafiki poglądowe) oraz tekstowej (formaty pdf, rtf, doc, xls, html itp.) związanej z wykonywanymi zadaniem, bez konieczności ich drukowania.

Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

Nie czekaj, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania lub zaprezentujemy nasz produkt w konfiguracji dla Twojej branży.

Informacje kontaktowe
Media: Forbes logo
Partnerzy IT: Microsoft logo Comarch logo
Góra